С подкрепата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Неправителствени организации

Неправителствени организации

 

Правно представителство пред местни и международни институции:

Асоциация за европейска интеграция и права на човека 

Профил:водене на дела за защита от дискриминация, особено по етнически признак и пол, правна защита на хора с увреждания, дела за вреди, причинени от държавата и общините, дела срещу монополисти и др.
Контакти:Пловдив, 4000, ул.”Хан Кубрат” №2, ет.3
Телефон/Факс: 032 62 3244; 032 62 3264; 032 26 4097
Е-мейл: hurights@mail.bg
Уеб сайт: www.eurorights-bg.org

Български адвокати за правата на човека 
Профил:правна помощ и водене на стратегически дела пред български и международни съдилища за нарушения на правото на живот, на нечовешко третиране, незаконно задържане, несправедлив съдебен процес и др.
Контакти:София 1000, ул. Гурко 49А ет.3
Телефон: 02 980 3967
Факс: 02 986 6623
Е-мейл: hrlawyer@blhr.org
Уеб сайт: www.blhr.org

Сдружение “Инициатива за равни възможности” 
Профил:консултации и правно представителство при нарушаване на право на живот и нечовешко третиране на хора от ромски произход, дискриминация на етническа основа, право на жилище и други социални права и др.
Контакти:София 1373, ул. “313” № 3
Телефон: 8221144
Е-мейл: equal_opportunities@abv.bg

Асоциация “АСУ – ДЕЛФИ” 
Профил:консултации и водене на дела за защита от дискриминация по всички признаци
Контакти:гр. Бургас 8000, пощенска кутия 2900, Апостол Стойчев – тел. 089 875 02 75,
Е-мейл: aps@abv.bg

Защита на потребителите:

Бюро за съвети на гражданите към Федерацията на потребителите в България
Контакти: София 1303, ул. Стефан Стамболов 35А, І етаж,1 апартамент,
Телефон/Факс: 02 931 9810, 02 931 9811
Е-мейл: fcb@mobikom.com

Хора с увреждания:

Център за независим живот: 

Профил:консултации в сферата на уврежданията; подкрепа на хора с увреждания в общността
Контакти:София 1000, ул. “Екзарх Йосиф” 60
Телефон: 02 983 3117, 02 983 3480, 02 983 2261, 02 983 2515,
GSM: 0898 520 307
Е-мейл: cil@cil-bg.org ; infoto@mail.bg
Уеб сайт: www.cil.bg

Фондация „Хоризонти“ 
Профил:подпомагане на хора със зрителни увреждания в сферата на образованието, информационното обслужване и професионалната реализация; правни съвети на хора с увреждания
Контакти:София, 1734, Студентски град, бл. 55, вх. Г, ет. 6 – Читалня.
Телефон/Факс: 02 962 5525
Е-мейл: horizonti@dir.bg

Помощ и защита при медицинска небрежност

Българска асоциация за закрила на пациентите 
Профил: организацията позволява подаване на индивидуални жалби относно проблеми на различните пациенти. Грижи се те да бъдат информирани за правата и задълженията си чрез разпространение на информация. Предлага консултации и запитвания относно качеството и липсата на стандарти и услуги в медицинската помощ. Проучва проблеми на хора в неравностойно положение като им помага да получат достъп до безплатни лекарства и прегледи. Анализира действащото законодателство с цел оптимизация и ефективност.
Контакти: България, гр. София, бул. “ Патриарх Евтимий “ № 18, ет. 3
Телефон/Факс: 02 981 66 69
Е-мейл: office@patient.bg , info@patient.bg
Уеб сайт: www.patient.bg

Помощ на жени, преживели насилие

В областта за защита на жени от дискриминация може се консултирате от специалния сайт на БХК: http://ravni.bghelsinki.org.

НПО Център “Отворена врата” 

Профил:оказване на социална, юридическа и психологическа помощ на жени, преживели насилие у дома, на работното място или на улицата
Контакти:5800 Плевен, ул. “Неофит Рилски” 55
Телефони: 064 800 933; 064 846 713
Е-мейл: opendoor_centre@hotmail.com

Асоциация “ ДЕМЕТРА” 
Профил:осъществява социално-психологично консултиране на жертви на насилие, включително насилие над жени и домашно насилие, посредничи между институции по проблема на насилието над жени
Контакти:гр. Бургас, ул. “ Александровска “№ 101
Телефон/Факс: 056 81 5618,
Мобилен: 0898 583 019
Е-мейл: demetra@unacs.bg
Лице за контакти: Дияна Видева

Фондация “Български център за джендър изследвания”
Профил:предоставя защита на пострадалите от насилие и правна помощ в областта на насилието срещу жените, на дискриминацията на основание на пол на пазара на труда, на жените в областта на вземане на решения.
Контакти:София, бул. “Евлоги Георгиев” 5
Е-мейл: bgrf@fastbg.net
Уеб сайт: www.bgrf.org

Фондация “П.У.Л.С” Перник 
Телефон: 076 60 10 10
Е-мейл:pulse.women@gmail.com 
Уеб сайт: www.pulsefoundation.org

Информационна брошура на П.УЛ.С. за това какви стъпки следва да предприете ако сте пострадали от домашно насилиеКъм брошурата»

Помощ при трафик на хора

Списък с неправителствени организации, оказващи помощ при трафик на хора ще намерите на сайта на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Безплатни правни консултации

Форумът на българския правен портал – Lex.bg предоставя безплатни юридически консултации по различни въпроси.