С подкрепата на Националния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Национални кампании

Национални информационни седмици за осиновяването

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО) за пета поредна година инициира Национални информационни седмици за осиновяването под мотото „Осиновяването – сбъднато семейство“, която се проведе в периода от 24 септември до 05 октомври 2018 г., със събития в цялата страна.

„Тази година се фокусираме върху промяната на член 105 от Семейния кодекс, според който, „На осиновителите или осиновения може да бъде предоставена информация за произхода на осиновения, когато важни обстоятелства налагат това“ – споделят от БАОО.

Тайната на произхода в България спрямо осиновените, продължава да е регламентирана законово и да се практикува, въпреки препоръката от Съвета по правата на човека на ООН за „Въвеждане на законодателство, което забранява тайната на произхода и гарантира правото на осиновения да знае своя произход“.

Мисията ни е да променим обществените нагласи по темата „Осиновяване“ и да подчертаем важността на правото на достъп до биологичния произход на осиновения.

Заповядайте на специално организираните събития по време на националните информационни седмици за осиновяването, където ще бъдат представени:

  • Книгата на Дора Прангаджийска – „Благодаря ти, мамо! Пътят на осиновения от гнева до прошката“. Авторката е психотерапевт и член на БАОО (http://doraprangadzhiyska.com);
  • Книгата „Надежда и подкрепа за осиновени и осиновители“ (автори: К. Първис, Д. Крос), анонсирана от Величка Дошева – психолог и член на БАОО;
  • Прожекция на филма „Триъгълник от любов“, изработен по проекта на БАОО „Да не отхвърлим за втори път едно дете“, финансиран от Фондация „Лале“ и Фондация „ОУК“, отличен с наградата „Проект на годината в социалната сфера 2016“.

Източник: Българска асоциация „Осиновени и осиновители“

Номинация за национален конкурс “Доброволец на годината”- 2018

Фондация “Астика” обяви процедура за номинации в VIII-я национален конкурс “Доброволец на годината”, издание – 2018. Процедурата беше отворена от 00:00 часа на 12 септември 2018 г. до 23:59 часа на 12 ноември 2018 г. Номицаите за конкурса се подаваха онлайн.

Националният конкурс “Доброволец на годината” има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
Правила за номиниране:
За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни гражданини, навършили 14 г., които са осъществили доброволчески дейности в една от следните тематични области:
1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт).

Източник: http://astika.eu